Співпраця

що приносить результат

Ким Гуленко: Торгові факторії на північному узбережжі Азовського моря в XIII-XV ст.ст.

Ким Гуленко: Торгові факторії на північному узбережжі Азовського моря в XIII-XV ст.ст.

Іноземні колонії та факторії грали важливу роль в історії Північного Причорномор’я в часи античності та середньовіччя, коли морська торгівля мала величезне значення в економічному та політичному розвитку, а міста-порти були найбільш розвинутими поселеннями. Історії давньогрецьких та італійських колоній в Криму присвячена велика кількість досліджень, але регіон Приазов’я, а саме північного узбережжя Азовського моря залишається недослідженим.Read more about Ким Гуленко: Торгові факторії на північному узбережжі Азовського моря в XIII-XV ст.ст.[…]

Хвилювання селян села Обіточного після реформи 1861р.

Хвилювання селян села Обіточного після реформи 1861р.

Село Обиточне, утворюючи з Ногайськом фактично єдиний населений пункт, до 1861 року було кріпацьким. Ним володіла дочка засновника села графа Орлова-Денисова поміщиця Толстая, якій належало 1367 кріпаків. Основним напрямом господарства економії стало виробництво товарної пшениці. Крім того, графині належали великі отари овець, винний і цегельно-черепичний заводи тощо. Влітку 1861 року, дізнавшись, що при одержанні т.Read more about Хвилювання селян села Обіточного після реформи 1861р.[…]

«В підпіллі можна зустріти тільки щурів»

«В підпіллі можна зустріти тільки щурів»

“Однажды, в прекрасное солнечное утро, придя в школу, мы никого в ней не застали. Стали расспрашивать. Установили – все пошли к собору встречать дроздовцев. … мне почему-то бежать не хотелось, хотя в то время я никакой вражды к белогвардейцам не испытывал. Я их, попросту, не видел и не знал, не понимал кто они и зачемRead more about «В підпіллі можна зустріти тільки щурів»[…]

Історія однієї фотографії

Історія однієї фотографії

На цій фотоографії, зробленій приблизно у 1910 році, ви бачите родину Хлопік, яка мешкала в м. Ногайську на початку ХХ століття. Марія Пилипівна Хлопік, крайня праворуч; лівіше, її сестра Валентина Пилипівна. У центрі – батько Пилип Осипович Хлопік. Юнак – їх брат, Петро. Родина Хлопік на початку ХХ століття переїхала з Полтавської губернії (село В.Березань)Read more about Історія однієї фотографії[…]

У січні 1821 року

У січні 1821 року

Територія сучасного міста та його околиць була заселена людьми в глибоку давнину. Поблизу Приморська та Комишуватки розкопано 8 курганів і виявлено залишки 5 поселень доби бронзи (III—І тисячоліття до н. е.). Досліджено також поселення і курган скіфського часу (IV ст. до н. е.), що має назву Гостра Могила. У цьому кургані знайдено золоту оббивку сагайдака,Read more about У січні 1821 року[…]

Ногайцы от имени золотоордынского темника Ногая из рода Джучи, сына Чингиз-хана

Ногайцы от имени золотоордынского темника Ногая из рода Джучи, сына Чингиз-хана

На «Генеральной карте от Киева по реке Днепру до Очакова и по степи до Азова…», составленной в 1751 году, междуречье р. Днепра и Берды означено как «степь, где ногайские татары кочуют», границы которой на севере достигали земель запорожских казаков.

Ногайцы — один из многочисленных тюрко-язычных народов и последние кочевники Приазовской степи. Первые их орды появились в нашем крае в 30-40-х годах XIII столетия, когда могущественные татаро-монгольские войска хана Батыя двинулись на Русское государство. Название своё ногайцы получили от имени золотоордынского темника Ногая из рода Джучи, сына Чингиз-хана, который погиб в 1300 году.

Read more about Ногайцы от имени золотоордынского темника Ногая из рода Джучи, сына Чингиз-хана

Редчайшая находка! Под Приморском нашли скелет южного слона

Редчайшая находка! Под Приморском нашли скелет южного слона

Обрывистый берег Азовского моря. Глинистый склон круто спадает к узкой полоске пляжа. Солнце плавит смоленые днища баркасов, уткнувшихся в прибрежные заросли камыша. Море блеклое, словно пропыленное, покрытое завитками барашков…

Read more about Редчайшая находка! Под Приморском нашли скелет южного слона