Територія сучасного міста та його околиць була заселена людьми в глибоку давнину. Поблизу Приморська та Комишуватки розкопано 8 курганів і виявлено залишки 5 поселень доби бронзи (III—І тисячоліття до н. е.). Досліджено також поселення і курган скіфського часу (IV ст. до н. е.), що має назву Гостра Могила. У цьому кургані знайдено золоту оббивку сагайдака, наконечники бронзових стріл і бронзовий перстень.

У 1800 році граф Орлов-Денисов, який одержав від царя на узбережжі Азов­ського моря 11,3 тис. десятин землі, привіз із Рязанської губернії кілька сімей і поселив їх на лівому березі річки Обиточної. За найменуванням цієї річки було названо й село.

Переселенці, не маючи засобів для обробітку землі, деякий час займалися ско­тарством, переважно дрібним. Заможні мешканці почали розводити велику рогату худобу та коней.
Через Обиточне в першій половині XIX ст. проходив торговельний шлях з Криму до Таганрога. Там, де цей шлях перетинав річку Обиточну, оселилося не­мало шинкарів, власників заїжджих дворів, купців. До села переїхало також ба­гато родин з Петрівської та Захарівської фортець. Колишні солдати займалися зде­більшого візникуванням та різними ремеслами. Крім того, в Обиточному проживало 24 сім’ї ногайських татар. Заможні ногайці торгували маслом, овечим лоєм, худо­бою, кіньми, хлібом. У 1808 році тут розмістилося управління в справах ногайців. Багатії почали споруджувати собі кам’яні будинки на правому березі річки, слідом за ними сюди переселилися й родини з меншим достатком. З ініціативи і при безпо­середній участі садівника Клерфона, який працював у графа Орлова-Денисова, 1811 року вздовж лівого берега річки Обиточної посаджено великий сад фруктових і декоративних дерев. Незабаром він став своєрідною школою садівництва для всієї округи.
У 1814 році генерал-губернатор Новоросійського краю Рішелье порушив перед урядом клопотання про спорудження в гирлі річки Обиточної морської пристані. Будівництво її розпочалося при новому правителеві краю Ланжероні.

18 січня 1821 року було видано указ про заснування міста на правому березі річки Обиточ­ної напроти села, де вже стояло кілька кам’яних будинків.

У 1822 році губернський архітектор розробив план забудови нового міста, яке назвали Ногайськом.